Geleneksel Oyunlar

Geleneksel Oyunlar

İple Oynanan Oyunlar

Balonu Vurma Oyunu

Balonu Vurma OyunuEn az 3-4 kişilik guruplar veya daha fazla kişiyle oynanılabilen güzel bir oyun.

İp Oyunu Nasıl Oynanır?

Öncelikle Balonu Vurma oyununa geçilmeden önce el birliği ile oyun oynanacak mekân hazırlanarak balonlar şişirilir, sonrasında ise tüm balonlar bir ipin üzerine güzelce bağlanılıp, uygun mesafede olan iki ağacın arasına asılır. Oyuna başlamadan önce çocuklar balonlara belirlenen bir mesafede sıraya geçer. Sonrada oyuna liderlik yapan kişinin komutuyla top ile o balonlara sırasıyla atış yapmaya başlanılır. Her çocuğa 5 hak verilerek en çok balon vuran çocuk herkes tarafından alkışlanır. Dilerseniz bu oyunu grup şeklinde de oynayabilirsiniz.

İple Süsleme

İple SüslemeEn az iki kişi ile oynanılabilen güzel bir oyun

İple Süsleme Oyunu Nasıl Oynanır?

İp şekilde gösterildiği gibi ele alınır, daha sonrasında ise ip çapraz olacak bir şekilde orta parmaklardan geçirilir. Ondan da sonra öteki oyuncu tarafından ipte bulunan çaprazlıklar diğer taraflardan geçirilerek çeşitli şekiller ortaya çıkarılır. Çok zevkli bir oyun olduğunu şimdiden söyleyebiliriz, ip kimde çözülürse o oyunu kaybeder.

İp Atlama 1. Oyun

İp Atlama 1. OyunYaklaşık 6-8 kişi arasında oynanabilen güzel bir oyun

Nasıl Oynanır?

İki kişi karşılıklı olacak şekilde ipin ucundan tutarak çevirmeye başlarlar, diğer oyuncular ise sırayla ipten atlamaya çalışırlar,  ip atlanılırken de aşağıdaki tekerlemeleri söylerler.

“Laleli belkız”

“İçeriye gir kız İpten çık kız Dışarıya çık kız”

“Eteğini topla, rahat otur abla”

“Etek bluz, İngiliz turist”

“Nereden çıktı bu iki kız”

“Laleli on kırmızı on””

“Denizde dalga, hoş geldin abla”

Arap Saçı

Arap Saçı

Üç ve ya daha fazla kişiyle bir yumak ip ile oynanılabilen çok güzel bir oyun.

Nasıl oynanır?

Oyun oynamaya başlamadan önce oyuncular daire oluşturacak bir şekilde yere çömelirler. Bir oyuncu, elinde bulunan ip yumağını, ipin ucunu bırakmadan diğer bir oyuncuya doğru atar. Kendisine atılan yumağı yakalayan kişi ise ipi tutarak yumağı başka birine doğru atar. Böylece git gide büyüyen bir ağ meydana gelir. Bu oyunun ikinci kısmında ise oyuncular o düğümü çözmeye çalışırlar.

İp Atlama 2. Oyun

İp Atlama 02. Oyun

En az Üç kişiyle oynanabilen bir İp oyunu

Nasıl Oynanır?

İki kişi yaklaşık olarak beş veya altı metre uzunluğunda bulunan ipin uçlarından tutarak sallamaya başlarlar, önce bir sayı atlanır sonrasında ise iki, üç ve dördüncü sefer olmak üzere döne döne atlanılır.

Beşinci seferde eller beşik gibi sallanılır, altılarda ağızlar kapanırken yedilerde ağız açılır, sekizlerde sek sek yapılmaya başlanılır, dokuzlarda eller yumruk olacak şekilde birbirine vurulur. Onlarda oturulur. onbirlerde ayak ucunun altına ipi alırlar, Onikide ip ayak ökçesinin alt kısmına alınır. Sonrasında ise ellerin parmakları makas şeklinde yapılır ve ip parmakların arasına alınır. Tüm bu aşamaları geçtikten sonra son olarak “arslan, kaplan ağzını aç, geri yum” sözleri söylenir. İki el arasında sallanmakta olan ip alınmaya çalışılır. İp alınamazsa veyahut ayağa takılırsa, oynayan kişi elenir, bu sefer o ipin ucunu tutar oyun bu şekilde oyun devam edip gider.

İp Atlama 3. Oyun

İp Atlama 3. Oyun

Yaklaşık olarak 6 – 8 kişi ile oynanılabilen bu İp oyunu

Nasıl Oynanır?

İlk olarak iki kişi karşılıklı olarak ipin uçlarından tarak çevirmeye başlarlar,  sırası ile diğer oyuncularda ipten atlamaya çalışırlar. İpin üzerinden atlarken aşağıdaki tekerlemeleri söylerler.

“Laleli bir, içeriye gir

Laleli iki, ormandaki tilki

Laleli üç, üç kardeşler

Leleli dört, eteğinini ört

Leleli beş, beşkardeşler

Leleli altı altınımı çaldı

Leleli yedi, yemeğimi yedi

Leleli sekiz seksek olup gitti

Leleli dokuz doktor olup çıktı”

İp Atlama 4. Oyun

İp Atlama 4. Oyun

4-5 kişi ile oynanabilen farklı bir çeşit ip oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Nasıl Oynanır?

Oyundaki iki kişi karşılıklı olacak şekilde ipin uçlarını tutarak çevirmeye başlarlar. Diğer kişiler ise sırasıyla ipin içine girerek bir kere atlayıp hiç beklemeden çıkarlar. Onlardan ayağı takılan veya bekleyen elenmiş sayılır ve ipin ucuna geçer ipin ucunu tutan oyunculardan bir tanesi sıraya girer.

İp Atlama 5. Oyun

İp Atlama 5. Oyun

Bu oyunun oynanabilmesi için en az 3 kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Nasıl Oynanır?

İpin ucunu tutmuş olan İki kişi ipi çok hızlı olmayacak bir şekilde çevirir,  ama biraz geçtikten sonra aniden ipi hızla çevirmeye başlarlar. Bir hızlı bir yavaş olacak şekilde ip atlayan oyuncuyu şaşırtarak ipe takılmaya zorlarlar. Eğer atlayan oyuncu ipe takılırsa bu sefer ipin ucunu o tutmaya başlar öteki oyunculardan biri onun yerine geçer. Bu oyunun farklı bir oynanış şekli daha bulunmaktadır o da ip atlayacak oyuncu Fır-tı-na-lar diyerek 4 kere normal bir hızda atlar. Sonra da ip hızla çevrilir. En çok atlayan oyuncu oyunu kazanmış sayılır.

Domuz Çukuruna Top Sokmaca

Domuz Çukuruna Top Sokmaca

5 kişi ile oynanabilen bu güzel oyunda bir yumak ip, erik ya da kızılcık gibi sert bir yapıya sahip olan olan ağaçlardan elde edilen dallar kullanılır.

Nasıl Oynanır?

Yarım çember üstünden belli aralıklarla dört çukur kazılır, oyuna başlamadan oyuncular arasında ilk başlayanı belirlemek için çöp çekilir onlardan kısa çöpü çeken ebe olur. Öteki dört oyuncuysa çukurların başında ellerinde değneklerle beklemeye başlarlar, ebe, yarım çemberin merkezinde yumağını sürerek o dört çukurun birine yumağı sokmaya çalışır. Çukurların başında bekleyen oyuncular da buna mani olmaya çalışırlar, yumağı kendi elinde bulunan değnekle çukurdan uzaklaştırmak için çabalarlar. Ebe, o yumağı hangi oyuncunun çukuruna sokarsa o yeni ebe olur.

Çift İp Atlama

Çift İp Atlama

En az 3 kişi ile oynanabilecek olan bu oyun içi uzun bir ipe ihtiyacımız olacak

Nasıl Oynanır?

İpin iki ucuda bir oyuncunun eline verilir, İpin orta kısmının iki noktasından da diğer oyuncu tutar. Oyuncular bu sefer ipin iki tarafını da çevirirler. Üçüncü oyuncu da bu ipin iki tarafından da atlamaya çalışır, ayağı ipe takılan oyuncu ipi çevirir.

İstanbullular

İstanbullular

Bu oyun en az üç kişi tarafından oynanılır.

Nasıl Oynanır?

Oynanılacak İp ortadan ikiye bağlanır sonrada iki oyuncunun iki ayağından da geçirilir, oyunda “İs-tan-bul-lu-lar”  kelimeleri söylenilerek çeşitli hareketler yapılır. Birlerde ortada bulunan oyuncu birinci harekette ipi iki ayağının orta kısmına alacak şekilde önce sağ, ikinci harekette ise yine aynı şekilde sol kısımdan, üçüncü harekette ise ipin orta kısmına iki ayağı gelecek şekilde, dördüncü harekette ise iki ayağın da ipin dışına çıkacak, beşinci harekette ayaklar şekli bozulmadan birleştirir.

Söz konusu hareketler ip yukarı doğru çekilerek yapılır, ondan sonra yapılacak hareketlerde ise ipin üzerine basarak, değişik şekillerde “İstanbullular” ı hece hece olacak şekilde söyleyip beş hareket yapılır. Oyunun sonuna gelen ilk oyuncu aşağıdaki tekerlemeyi söyler:

“İstanbul’un parkında, Yıldızların altında, Ben bir oğlan sevdim, 13-14 yaşında

Bisiklete binersin, Bizim orta inersin, Annen- baban sorunca, Lastik patladı dersin

Sepet sepet yumurta, Sakın beni unutma, Unutursan küserim, Mektubunu keserim

Çemberle İp Atlama

Çemberle İp Atlama

Yaklaşık olarak 18-20 kişi ile oynanılan güzel bir oyun

Nasıl Oynanır?

Oyundaki oyuncular çember dizilişine geçerler ve aralarında birer adımlık mesafe bulundururlar. Oyuncular içerisinden bir tane lider seçilir oda çemberin merkezine yerleşir.

Liderin elinde bir tane atlama ipi bulunmaktadır. Lider kendi etrafında normal bir hızla dönerek, ipi çevirmeye başlar. İpin serbest olan ucu, çember dizilişindeki oyuncuların ayaklarının altından geçecek şekilde ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Bu ipin oyuncuların ayaklarına takılmaması için, oyuncular ipin üzerinden seri bir şekilde atlamak zorundadırlar. Eğer o ip oyunculardan birinin ayağına takılırsa, o oyuncu oyundan elenir. Oyunda son kalan kişi oyunu kazanmış olur

Üçgen

Üçgen

5 veya 6 kişi ile oynanılabilen farklı bir oyun

Nasıl Oynanır?

Bu oyunu oynamak için uzun ve esnek bir ipe ihtiyaç duyulmaktadır. İpin her iki ucu birbirine düğüm atılarak güzel bir şekilde bağlanır. Oyundaki üç kişi ipin iç kısmına gelerek ayaklarını koyar ve adeta bir üçgen oluşturur, üçgenin her kenarında bir oyuncu dış kısmında ise toplam üç kişi olur.

Birinci olan kişi ipin üzerine düz bir şekilde atlar, iki ve üçüncü kişi de aynısını yapar, birinci kişi ipe bastıktan hemen sonra yan tarafa döner ikinci ve üçüncü kişi de aynısını yapmaya devam eder herkes kenarlarda kendi kenarına dönene kadar dönerler.

Birinci kişi ilk bulunduğu kenara gelince zıplarak arkasına döner diğer oyuncular bunu yapar ve bir daha dönüldükten sonra birinci kişi 3 defa düz, sonrasında ise çapraz olacak şekilde geriye atlar eğer çapraz atlama yapmaz ise 6 kez daha geriye atlar, diğer oyuncularda bunu yaparlar.

6 kez atladıktan hemen sonra ipin içerisine girilir sonrada dışarı çıkılır.

İkinci bölümde ip diz kapağının arka kısmına koyulur. Orası çatapat olduğu için atlama olmayacak bir ayak ile ipe basıp diğer ayağı yanına konulur. Üçüncü bölüme leylek ismi verilir. Bu bölümde de ipten dönülürken atlama hareketi yapılmaz  ve ipin orta kısmında oturulur,  sağ ayağı sol tarafa, sol ayağı sağ tarafa koyduktan sonra arkaya dönülür. Dördüncü bölümde ip koltuk altına Üçüncü bölümde ise bel hizasına beşinci bölümde ise boyun hizasında olacak şekilde tutulur. Beşinci bölümden sonra tekrar birlerden oyuna başlanır ama bu sefer ters bir şekilde atlanır yani ters-birler yapılır.

Depme Tura

Depme Tura

18-20 kişi ile rahatlıkla oynanılabilen bul oyunda yaklaşık 2 metrelik bir halat, 1 metrelik tahta kazık, bir adet de havlu ve “tura” kabul edilen herhangi bir nesne.

Nasıl Oynanır?

Depme Tura oyununda ilk olarak hazırlıklar yapılır, geniş bir alandaki toprak zemine kazık çakılır, ardından urgan kazığa bağlanarak iki ucundan tutulabilecek uzunlukta bırakılır. Sonrada ister kura ile isterseniz gönüllü olan iki kişi ilk başta ebe seçilerek urganı karşılıklı tutar. Tam orta noktaya bir tura atılır. Dışarıda bulunan oyuncular yerdeki turayı kapmak için yarışırlar.

Ebelerden bir tanesinin elinde bir havlu bulunmaktadır turayı o oyuncuların kapmasına engel olmak için onlara havlu ile hafifçe incitmeden, tekme atan ebenin görevi o kişileri uzaklaştırmaktır. Dışarıda bulunan oyuncular tekme yedikleri esnada elenirler yani ebe olurlar. Eğer o tekmeyi yemeden turayı almayı başarırlarsa, oyun kazanılır ve aynı ebelerle oyuna tekrar devam edilir. Sonra oyunun ortasına yeni bir tura konulur oyunun sonunda hangi oyuncu daha fazla tura kazanmışsa, oyunun gâlibi de o olur

Kırdı Bastı Oyunu

Kırdı Bastı Oyunu

6 kişi ile oynanılabilen bir oyun

Nasıl Oynanır?

Bu Kırdı Bastı oyununu oynayabilmek için öncelikle kızlar ve erkekler olacak şekilde iki gruba ayrılır. Ardından her grup içerisinden birer ebe seçildikten sonra bir taş ıslatılarak “Yaş mı, kuru mu?” denilerek havaya fırlatılır. Bilen taraf İlk oyuna başlar, oyuna başlayan grup kızlar ise, erkekler grubundaki ebenin gözü bir şeyle bağlanılır ve oradan uzaklaştırılır ardından kızlar saklanır. Sonrasında ise erkekler ellerinde bulunan urganla yerde oturmaya başlarlar. Gözleri halen kapalı olan erkek ebenin onları görmediğinden emin olan kızlar, ipin ucunu kapmak için erkekleri dövmeye başlarlar. Dayak yiyen erkekler “Kırdı bastı! Kırdı bastı!” diye bağırmaya başlayınca, erkek ebe gözlerini açarak kızların olduğu yöne doğru koşmaya başlar. Amacı onları yakalayarak yeni ebeliği onlara geçirmektir. Eğer erkek ebe, kızlardan herhangi birine dokunabilirse, ebelik kızlara geçer. Dokunamazsa eğer, yeni oyunda da ebe yine erkekler grubundan seçilir.

Ayrıca kontrol et

KDA Nedir

KDA Nedir? KDA Ne Demek?

KDA, ülkemizde LoL oyunu başta olmak üzere birçok skorlu oyunda karşılaştığımız bir terim olmasına rağmen …

CS:GO Başlatma Seçenekleri

CS:GO Başlatma Seçenekleri

CS:GO oyunu oynayanlar arasında sorunlar yaşayan ve çeşitli değişiklikler yapmak isteyen arkadaşlar için hazırlamış olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir