Birbirinden Güzel Sokak Oyunları

Birbirinden Güzel Sokak OyunlarıEskiden çocukların severek oynadığı bu sokak oyunları ‘nı kim hatırlamaz ki çocuklar gündüz serinlikte, akşam karanlıkta sokağa çıkar saatlerce bıkmadan oyunlar oynardı her şey o kadar güzeldi ki o duyguyu tatmadan anlatmak imkansız, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklar artık eskisi gibi sokak oyunlarını oynamaz olsa da yinede o oyunların neler olduğunu  sizlere anlatmak istedik.

Mahalle Maçı

Güzel Sokak Oyunları1

Herkesin bildiği futbol! Genellikle, kola üzerine oynanırdı, her zaman maç için yeterli sayı oluşmazdı o yüzden iki kişilikte oynanırdı. Bu oyunların kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Caddelerde, sokaklarda oynanan bu oyunda, altın kural, topu kaçıranın almasıdır.

 Körebe

 Körebe

Oyunu oynayacak oyuncular arasından bir tane ebe seçilir ve gözleri bağlanır ebe, gelen seslere ve hislerine göre diğer oyuncuları ebelemeye çalışır.

Saklambaç: Önüm, arkam, sağım, solum, ebe sobe!

saklambac

Oyunculardan bir tanesi ebe olurdu, bu oyuncu gözü kapalı bir şekilde yüzü koyun bir yere(Kale) yaslanarak 1’den 10’a kadar saymaya başlar. O sırada diğer oyuncularda kendilerini saklarlar,  ebe kaleden ayrılıp diğer oyunculardan herhangi birini saklandığı yerde gördükten sonra ondan önce kaleye ulaşıp sobe yapmaya çalışırlar.

Ebe yakaladığı kişiden önce kaleye varıp sobelediği kişinin ismini söyleyerek o kişiyi sobeler. Bu oyunun en eğlenceli noktası, ebenin kişileri karıştırıp sobelemesidir. İşte o zaman tüm oyuncular “Çanak Çömlek Patladı!” diyerek yerlerinden çıkarlardı ve ebe yine aynı kişi olurdu.

Beş Taş

Beş Taş

Özellikle geceleri oynanan çok güzel bir oyun olan Beş Taş, 5 tane yuvarlak taş ile oynanır. İlk olarak oyuncu seçimi yapılır, seçim için bir tekerleme söylenir veya  5 taş hafifce havaya atılıp elinin tersiyle tutulur,  elinin üstünde  çok taş tutabilen oyuna ilk olarak başlar. Oyunda Birler, İkiler, Üçler, Dörtler ve Beşler vardır, hepsinin de kuralları farklıdır.

İstop

İstop

Top orada bulunan oyunculardan bir tanesinin ismi söylenerek havaya atılır, ismi söylenen arkadaşı o  topu yere düşmeden yakalarsa eğer o da başka arkadaşının ismini söyleyerek topu hava atar.  O top yere düşene değin oyun bu şekilde devam eder.

Topu yere düşmesine sebep olan oyuncu topu yakalayana kadar diğer oyuncular uzaklaşırlar, o oyuncu istop diye seslendiğinde herkes olduğu yerde durur ve kıpırdamaz. Ardından bir renk söylenir o rengi bulunarak dokunamayan oyunculardan birini topla vurur.

 Yerden Yüksek ve Park Ebesi

 Yerden Yüksek ve Park Ebesi

Oyundaki oyuncuların arasından bir tanesi  ebe olarak seçilir, kalan diğer oyuncular etrafta bulunan yerden yüksek yerlere çıkar ve sürekli aynı yerde kalmazlar çünkü yer değiştirmeleri gerekir, yere indiklerinde ebelenen kişi yeni ebe olur. Park Ebesi oyununda ise parkın dışına kaçan kişi ebe olmuş olur.

Misket

Misket

Misket oyunları çoğu yere göre değişkenlik gösterse de farklı şekillerde oynanmaktadır bunlar Şap, Tumba, Çukur, Karış Üçgen (Mors) ve Cımbız.

Kukalı Saklambaç

Kukalı Saklambaç

Topla oynanılan bir saklambaç oyunu, oyunda bulunanlardan bir tanesi topa vurur, ebe olan kişi ise topu yakalayıp  geri  gelir oyunun sonrası normal saklambaç ile devam eder.

Eski (Gönüllü) Minder

Eski (Gönüllü) Minder

Gönüllü oyuncu ortada çömelir, diğer çocuklar da etrafında el çırpa çırpa tekerleme söyleyerek dönmeye başlarlar. Ortada bulunan gönüllü çocuğun seçeceği konu üzerine diğer çocuklar taklit duruşları yaparlar, aynı konu iki kez seçilemez.

Dokuz Aylık

Dokuz Aylık

Erkekler arasında oynanan en popüler oyunlardan bir tanesiydi, bu oyunun futbol ve basketbol versiyonları bulunmaktaydı. Futbol versiyonunda topu dışarı atan adam bu sefer kaleye geçer, kaledeki 9 gol yediği halde bir çocuğu olur. Oyundaki oyuncuların topa bir kere değmesi gereklidir, topa iki kez arka arkaya değmesi yasaktır.

Simit ya da kimileri için Zıldır Zumba

Simit ya da kimileri için Zıldır Zumba

Oyunda  bir ebe seçilir ve yere bir daire çizilir ardından ebe o dairenin içerisine yerleşir. “Simiiiiit” veya “Zıldır Zumba 1-2-3” sözlerini söyleyerek tek ayak üstünde dairenin dışına çıkma çalışır. Etrafa Kaçışan diğer oyuncuları tek ayakla ebelemeye çalışır. Herhangi bir oyuncu ebelenirse eğer, dairenin içerisine girinceye kadar acıtmadan tekmelenir.

Sekiz Kuyulu Taş

Sekiz Kuyulu Taş

2 kişi arasında 16 şar 16 şar paylaştırılarak toplamda 32 taşla oynanan bu oyunda oyuncular kendi önüne karşılıklı 4’er çukur kazar ve her çukurun içerisine 4 taş yerleştirir.  Sonrada kura ile seçilen oyuncu ilk olarak oyuna başlar, oyuncu öncelikle kendisine ait olan çukurlardan 4 taş alır dilediği çukurdan başlayarak sırasıyla her çukura bir taş koyar. Rakip oyuncu da aynı işlemi tekrarlar.

Taş yerleştirme esasında kendi çukurunda 1’er taş bırakmayı başaran oyuncu, karşısındaki diğer oyuncuların çukurundaki bütün taşları almaya hak kazanmıştır, rakibin taşlarını toplamayı başaran oyuncu oyunu kazanır.

Çelik Çomak

Çelik Çomak

Bu oyunu oynayabilmek için 2’şer kişilik 2 grup olması gerekir, bir tanesi kalın diğeri ince olan iki sopaya ihtiyaç duyulmaktadır. Düz olan bir yere çizgi biçiminde küçücük bir çukur açılır. Çukurdan da yaklaşık 20 adım geride başka bir çizgi daha çizilir. İki gruptan biri ilk olarak başlar. Karşı gruptan bir kişi elinde bulunan uzun sopayı önceden açılmış çukurun üzerine yatay bir şekilde koyar.

Oyuna başlayanlardan hangisi önceden çizilen çizgi üzerinden elinde bulunan küçük sopayı çukur üzerindeki sopaya fırlatır.  O sopayı vurursa oyuna o ilk olarak o başlar. Elinde bulunan büyük sopa ile o küçük sopayı havaya kaldırtır ve vurur. O küçük sopanın düştüğü yere kadar,  oyunu kaybetmiş olan gurubun oyuncuları seke seke gider ve oyun bu şekilde devam eder.

Uzun Eşek Oyunu!

uzueşek1

Çocuklar çok sevdiği  en popüler oyunlardan biride Uzun eşek oyunuydu. Oyunu oynayacak kişiler  iki gruba ayrıldıktan sonra ilk olarak hangi grubun yatacağına karar verilir. Yatacak olan gurup yastığın önüne dizilir, en başta bulunan oyuncu eğilerek kafasını yastığa dayar ve arkasında bulunanlar da bir öncekinin bacağından tutarak eğilir.

Bu sefer atlayacak olan guruptakiler bir bir atlamaya başlarlar, atlarlarken bacaklarının dolaması ve sürtünmesi yasaktır. Eğer eğilen kişiler çökerse, aynı takım tekrardan atlarlar. Eğer çökmezse, atlayan takım tek ya da çift sayı gösterir, eğilen takım onu tahmin etmeye çalışır.

Birdir bir

Uzun Eşek Oyunu

En az 3 kişi tarafından oynanır, oyundan önce seçilen ebe belirlenecek yerde eğilir, diğer oyuncularda  tekerlemeler söyleyerek sırtından atlarlar.

Alman Kale ya da 31

Alman Kale ya da 31

İlk önce top sektirme yarışı yapılarak kaleye geçecek kişi belirlenir. Bu oyunda da dokuz aylık benzeri kurallar  vardır. Kaledeki kişi gol yedikçe puanı artar, topa arka arkaya iki kez değmek yasaktır.

Dalya (Bazıları Dokuz Taş  Bazıları ise Yedi Kiremit  diyor)

Dalya

Oynanılacak yere tebeşirle orta boyda bir halka çizilir, üzerine de 9 adet yassı taş üst üste gelecek şekilde konulur. Takım içerisinden seçilen bir atıcı topu belli bir mesafeden taşlara doğru yuvarlar. Eğer o taşların hepsini dağıtabilirse, bu sefer kendi takımı kaçmaya başlar. Öteki takımsa elinde topla kaçan takımın bireylerini kovalar. Kaçan takım, dağıtmış olduğu 9 taşı tekrar üst üste dizebilirlerse, o oyunu kazanmış olur.

Yakar Top ya da Ortada Sıçan

Yakar Top ya da Ortada Sıçan

Bu oyun 2 grupla birlikte oynanır, birinci grup ikiye bölünür ve aralarında belirlenen mesafede karşılıklı dururlar. Diğer grup ise ortaya geçer, ortaya geçen grup topla vurulmaya çalışılır. Bu iki oyun arasındaki tek fark, oyunda yere değmeyen topu tutan oyuncu, can(Ortada Sıçan) kazanmış olur.

Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım oyunu!

Yağ satarım

Oyundakilerin hepsi bir daire şeklinde oturur ve içlerinden biri ebe olarak seçilir. Ebe oturduğu yerden kalkarak dairenin arkasında tekerlemeler söyleyerek dolaşır. Dolaşırken mendili ona hissettirmeden oyunculardan birinin arkasına koyar. Arkasına mendil konulan oyuncu, bu durumun farkına vardığı anda mendili eline alarak ebeyi kovalamaya başlar. Ebe, kimseye yakalanmadan onun yerine oturmayı başarırsa, mendil arkasına düşen çocuk ebe olur; yakalasa eski ebeyle devam eder.

Aç Kapıyıııı, Bezirgan Başı!

Aç Kapıyıııı

Bezirganbaşı tekerlemesine başlanılarak ebe seçimi yapılır. Diğer oyuncular seçilmiş olan 2 ebe’nin kollarının altından tekerlemeler eşliğinde geçerler.  En başta verilen adları bilemeyen kişiler ebelerin arkalarına geçip  2 farklı takım oluşturulur. Sonra orta kısma bir çizgi çizilerek karşı karşıya gelen 2 takım çizginin gerisine ip ile kim düşecek çekişmesi yaparlar.

Aspirin

Aspirin

Öğrenciler tek sıra olacak şekilde otururlar, içlerinden bir tanesi  ebe olarak seçilir bu seçilen ebenin, içinden 0’ila 10’a kadar bir sayı tutması istenilir. Diğer oyuncular ebenin kendi içinden tuttuğu sayıyı bulmak için sırayla tahminlerini söylerler. Eğer oyunculardan biri bilirse, o an ebe aspirin diyerek oyuncuları kovalar yakaladığı kişi bu sefer ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder…

Sek Sek

Sek Sek

Özellikle kızlar tarafında sevilerek oynanan oyunda ilk gidiş bittikten sonra bu sefer  sondan başa dönüş yapılır. Başlangıçta çift ayak, gidiş dönüşün arkasından tek ayak gider ve tamamladığı karelerin içerisine ismini yazmaya başlar. Başkasının kutusuna basmadan gidiş dönüşü bitirmeyi başaran kişi oyunu kazanır.

Çarşıya Gittim

Çarşıya Gittim

Bu oyunda çocuklar daire şeklinde yere çömelirler, oyuna ilk başlayan oyuncu çarşıya gittim kelimesiyle başlayarak neler satın aldığını söyler, diğer oyuncularda sırasıyla yeni bir şeyler ekler ve aynı şeyleri sırasına göre  tekrar ederek akışın devam etmesini sağlarlar oyunda sırası gelen kişi şaşırıp  kelimeyi söylemeyi unutursa kaybeder.

Mendil Kapmaca

Mendil Kapmaca

Oyunda seçilen kişinin eline bir  mendil verilir,  Sonra oyunu oynayacak çocuklar aldım verdim ben seni yendim oyunu ile iki gruba bölünürler, çizgilerden çıkış yapacak olan çocuklar arasında mendili yakalayan kişi diğerini mendille ebelemeye çalışır.

Elim Sende

Elim Sende

En çok bilinen bu sokak oyunu oldukça basit ve en bilinen ebeleme oyunudur. Ebe  olan kişi birine dokunarak elim sende, dediği anda yeni ebe o kişi olmuş olur.

Topaç Çevirme (Katır Oyunu)

Topaç Çevirme

Topacın ipine verilen isme kaytan denir, işte bu kaytan kabartılı uçtan başlayarak topaca sıkı bir şekilde sarılır. Kaytanın diğer bir ucu ise sağ elin uzun olan orta parmağına sıkı bir şekilde  bağlanır. Sonrasında ise topacın sivri ucu yere gelecek şekilde hızlıca yere fırlatılır ve bu arada kaytan hızlıca geriye doğru çekilir. Bu çekme sırasında topaç da hızlıca dönme kazanır onu en uzun süre çeviren kazanır!

İp Atlamak

İp Atlamak

Kızlar tarafından sevilerek oynandığından daha çok kız oyunu olarak bilinmektedir, bu oyunun farklı şekilde oynanış şekli vardır. Tek başlarına oynayabileceği gibi, birden fazla kişiyle de oynayabilir.

Uçak

Uçak

Buda bir ebeleme oyunudur, Ebe olan kişi  diğer çocukları yakalamaya çalışır, yakalanan diğer kişi uçak gibi kollarını açarak durur, bu arada ebe tarafından yakalanmamış olan bir kişi, onun bacaklarının altından geçerse çözülür.

Gölge Kovalamaca

Gölge Kovalamaca

Sokak Oyununda seçilen ebe, oyundaki diğer kişilerin gölgesine basmaya çalışır. Sona kalan kişi ise 1. seçilir ve bir sonraki turda dokunulmazlık kazanmış sayılır.

Köşe Kapmaca

Köşe Kapmaca

Sokak Oyunun adından anlaşılacağı üzere herkes bir köşe kapmaya çalışır, ortada kalan kişi ise ebe olur bu arada köşeleri değiştiren çocuklardan bir tanesi yerini ebeye kaptırırsa eğer, yeni ebe o olur.

Kaç Kurtul

Kaç Kurtul

Oyunda  ebe seçilen kişi tek sıra halinde dizilen oyunculardan birinin önünde durur. O kişi kaçmaya başlayınca, eğer ebeye yakalanmadan diğerlerinin yanına dönebilirse sırasını savmış olur.

Sıçratan Top

Sıçratan Top

İpin ucuna bağlanmış olan bir top vardır, bu topu savuracak olan kişiyi seçmek için oyuncular kendi aralarında tekerleme söyleyerek elemeye başlarlar.  İlk önce ebe seçilir, seçilen ebe oyuncuların ayak altlarına doğru, topu sallar ve oyunculardan bir tanesini ebelemeyi çalışır.

On Pas

On Pas

Bu sokak oyununu oynamak için takım ikiye bölünür. Topu elde eden takım kendi takım arkadaşları arasında  topu  paslaşarak dolaştırır. Top kendi aralarında paslaşılırken oyuncular birer birer ona kadar bu paslaşmaya devam ederler. Bu paslaşma esnasında topun yere düşmesi, rakip takımda bulunan birinin eline değmesi veyahut değdikten sonra yere düşmesi halinde saymaya sıfırdan başlanır. Bu şekilde on pası tamamlayan takım bir puan kazanmış olur. Topu puanı kazanan takım oyuna sokar.

Çalı

Çalı

İlk olarak uzak bir noktaya konulmuş olan kozalağı taşla vurmaya çalışarak oyuncular arasından bir tanesi ebe olarak seçilir. Ardından oyuna başlanır herkes kozalağı elinde bulunan taşla vurmaya çalışır, uzak noktadaki kozalağı taş ile isabet ettiremeyen oyuncu geri dönüp taşını almaya çalışır, bu esnada ebe taşın geri almak için dönenleri ebelemeye çalışır.

Alaylar

Alaylar

En az 6 kız ile oynanan bu sokak oyununda, iki gruba ayrılmış kızlar alaylar adlı tekerlemeyi söyleyerek karşı karşıya yürüşürler. Bu tekerlemeyi kim sonlandırır ise(tekerlemede kimin ismi en son söylenirse) o karşı takımın el ele tutuşmuş olan zincirini kırmaya çalışır. Bu oyun son kişi kalana değin  devam eder  oyunu kaybeden kişi göbek attırılarak cezalandırılır.

Mobil Oyunlarını Seviyor musunuz? Severek Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz Mobil Oyunlar

Ayrıca kontrol et

KDA Nedir

KDA Nedir? KDA Ne Demek?

KDA, ülkemizde LoL oyunu başta olmak üzere birçok skorlu oyunda karşılaştığımız bir terim olmasına rağmen …

CS:GO Başlatma Seçenekleri

CS:GO Başlatma Seçenekleri

CS:GO oyunu oynayanlar arasında sorunlar yaşayan ve çeşitli değişiklikler yapmak isteyen arkadaşlar için hazırlamış olduğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir